Lọc tách nước (8 products)

 • Bộ tách nước khí nén tự động SAMG 150
  Mô tả tóm tắt:
   - Bộ tách nước khí nén tự động SKP SAMG 150 là thiết bị tách nước từ khí nén có chức năng lọc sạch không khí giúp lọc sạch hơi nước và bụi trong không khí.

   
 • Bộ tách nước khí nén SAMG 250
  Mô tả tóm tắt:
  - Bộ lọc SAMG loạt nhằm mục đích loại bỏ bụi bẩn và nước ra khỏi khí nén.
  - Dòng sản phẩm SAMG loại bỏ nước lên đến 99% ở khu vực đầu vào của thiết bị máy móc khí nén và ở giai đoạn cuối cùng của việc sử dụng không khí trong phòng làm việc.
  - Bộ tách nước SAMG phù hợp với :
    + Hệ thống khí nén có lẫn nước đi vào phòng làm việc và nơi sản suất.
    + Nơi không thể lắp đặt máy sấy không khí để hạn chế
    + Chi phí đầu tư thấp hơn so với lắp đặt máy sấy khí.
 • Bộ tách nước khí nén SAMG 350
  Mô tả tóm tắt:
  - Bộ lọc SAMG 350 nhằm mục đích loại bỏ bụi bẩn và nước ra khỏi khí nén.
  - Dòng sản phẩm SAMG 350 loại bỏ nước lên đến 99% ở khu vực đầu vào của thiết bị máy móc khí nén và ở giai đoạn cuối cùng của việc sử dụng không khí trong phòng làm việc.
  - Bộ tách nước SAMG 350 phù hợp với :
    + Hệ thống khí nén có lẫn nước đi vào phòng làm việc và nơi sản suất.
    + Nơi không thể lắp đặt máy sấy không khí để hạn chế
    + Chi phí đầu tư thấp hơn so với lắp đặt máy sấy khí.
 • Bộ tách nước khí nén SAMG 450
  Mô tả tóm tắt:
  - Bộ lọc SAMG 450 nhằm mục đích loại bỏ bụi bẩn và nước ra khỏi khí nén.
  - Dòng sản phẩm SAMG 450 loại bỏ nước lên đến 99% ở khu vực đầu vào của thiết bị máy móc khí nén và ở giai đoạn cuối cùng của việc sử dụng không khí trong phòng làm việc.
  - Bộ tách nước SAMG 450 phù hợp với :
    + Hệ thống khí nén có lẫn nước đi vào phòng làm việc và nơi sản suất.
    + Nơi không thể lắp đặt máy sấy không khí để hạn chế
    + Chi phí đầu tư thấp hơn so với lắp đặt máy sấy khí.
 • Bộ tách nước khí nén SAMG 550
  Mô tả tóm tắt:
  - Bộ lọc SAMG 550 nhằm mục đích loại bỏ bụi bẩn và nước ra khỏi khí nén.
  - Dòng sản phẩm SAMG 550 loại bỏ nước lên đến 99% ở khu vực đầu vào của thiết bị máy móc khí nén và ở giai đoạn cuối cùng của việc sử dụng không khí trong phòng làm việc.
  - Bộ tách nước SAMG 550 phù hợp với :
    + Hệ thống khí nén có lẫn nước đi vào phòng làm việc và nơi sản suất.
    + Nơi không thể lắp đặt máy sấy không khí để hạn chế
    + Chi phí đầu tư thấp hơn so với lắp đặt máy sấy khí.
 • Bộ tách nước khí nén SAMG650
  Mô tả tóm tắt:
  - Bộ lọc SAMG650 nhằm mục đích loại bỏ bụi bẩn và nước ra khỏi khí nén.
  - Dòng sản phẩm SAMG650 loại bỏ nước lên đến 99% ở khu vực đầu vào của thiết bị máy móc khí nén và ở giai đoạn cuối cùng của việc sử dụng không khí trong phòng làm việc.
  - Bộ tách nước SAMG650 phù hợp với :
    + Hệ thống khí nén có lẫn nước đi vào phòng làm việc và nơi sản suất.
    + Nơi không thể lắp đặt máy sấy không khí để hạn chế
    + Chi phí đầu tư thấp hơn so với lắp đặt máy sấy khí.
 • Bộ tách nước khí nén SAMG850
  Mô tả tóm tắt:
  - Bộ lọc SAMG850 nhằm mục đích loại bỏ bụi bẩn và nước ra khỏi khí nén.
  - Dòng sản phẩm SAMG850 loại bỏ nước lên đến 99% ở khu vực đầu vào của thiết bị máy móc khí nén và ở giai đoạn cuối cùng của việc sử dụng không khí trong phòng làm việc.
  - Bộ tách nước SAMG850 phù hợp với :
    + Hệ thống khí nén có lẫn nước đi vào phòng làm việc và nơi sản suất.
    + Nơi không thể lắp đặt máy sấy không khí để hạn chế
    + Chi phí đầu tư thấp hơn so với lắp đặt máy sấy khí.
 • Bộ tách nước khí nén
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ tách nước khí nén