oil separator, tách dầu khí nén, tách nhớt may nén khí

Bộ lọc dầu và tách dầu trong hệ thống khí nén

  •   28/05/2018 01:41:00 PM
  •   Đã xem: 493

Trong qua trình cung cấp bộ lọc cho hệ thống máy nén khí, có nhiều khách hàng hỏi mua bộ lọc tách dầu cho máy nén khí, dẫn đến có sự nhầm lẫn nhầm lẫn giữa bộ lọc tách khí và dầu ( Air / Oil separator ) và phin (bộ) lọc tách dầu trên đường ống. Cũng như nhầm giữa bộ tách khí / dầu (Air / Oil Separator ) và bộ lọc dầu của máy nén khí ( Oil Filter ).

Dầu tổng hợp

Dầu tổng hợp

  •   27/02/2017 01:39:00 PM
  •   Đã xem: 408

Dầu tổng hợp là dầu được tạo ra bằng các phản ứng hóa học từ những hợp chất ban đầu nhằm mục đích tạo ra sản phẩm cuối cùng có thành phần phân tử đồng nhất (đồng đều) tạo điều kiện cho các chất phụ gia phân tán đều đặn trong dầu, có khả năng chịu được các điều kiện làm việc khắc nghiệt hơn nhiều so với dầu gốc khoáng rất nhiều lần